Subcategorie overige wateraansluitingen

Drukpomp

De subcategorie “Overige wateraansluitingen” valt onder de categorie “Water” van de Cursus Camper Bouwen. Meer achtergrondinformatie is te zien in de categorie “Water“.

Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat wanneer er zelf wordt begonnen met het bouwen van een camper, dit geheel op eigen risico is. Ondanks alle inspanningen bestaat de mogelijkheid dat er fouten optreden. Hiervoor kan geen enkele aanspraak of recht worden ontleend of geclaimd bij Sajenn.

Sajenn heeft deze cursus voor een groot deel gratis aangeboden om zijn expertise met jullie te delen. Desondanks vragen we vriendelijk om een donatie te overwegen. De creatie van deze cursus heeft aanzienlijke kosten met zich meegebracht, die niet uit het niets verschijnen. Daarnaast stellen donaties ons in staat om de cursus in de toekomst te onderhouden en te updaten.

Plaatsen en aansluiten drukpomp met accumulator

Waterslangen zijn de leidingen in een camper die het water vervoeren. De vaste rechte leidingen zoals in huizen komen weinig tot niet voor in een camper door de vele bochten en de trillingen van het voertuig. De waterslangen zijn daarbij ook makkelijk aansluitbaar op bijvoorbeeld de kranen, pompen en andere water producten in een camper. Voor koud water is er de blauwe waterslang en voor warm water is er een rode waterslang. Bovendien als er een dompelpomp wordt gebruikt kan de gewone waterslang worden toegepast terwijl bij gebruik van een drukpomp een gewapende waterslang gebuikt dient te worden. Om het afvalwater van bijvoorbeeld de wasbak af te voeren is er de ribbelslang.

Drukpomp
accumulator
drukpomp met accumulator

Bij het kiezen van de drukpomp is het opletten dat de druk van de pomp niet te hoog is als er een boiler bij geplaatst wordt. De druk in de boiler mag doorgaans niet te hoog zijn anders gaat de boiler kapot. De maximale druk wordt dan ook bij de boilers vermeld.

Plaatsen en aansluiten waterverwarmer

Voor warm water in de camper zijn er verschillende opties:

De waterverwarmers op stroom hebben meer vrijheid om ergens geplaatst te worden dan de waterverwarmers op bijvoorbeeld gas. Dat komt omdat de boilers op gas een in- en uitlaat hebben die naar buiten moeten. Overigens zijn waterverwarmers wel erg groot en worden dan ook onder een bank of bed geplaatst. Daarbij is het goed dat de waterverwarmers ergens logische tussen de waterpomp en de betreffende kraan worden geplaatst om overbodige lange waterleidingen te voorkomen. Indien gebruik van een dompelpomp, controleer of de boiler hier geschikt voor is, doorgaans is een terugslagklep nodig.
Bij iedere waterverwarmer wordt er dus een waterslang vanuit de waterpomp op de waterverwarmer aangesloten, na de waterverwarmer wordt een waterslang aangesloten die naar de betreffende kraan of kranen toe gaat. Nooit wordt de waterverwarmer voor de waterpomp geplaatst omdat de pompen niet tegen warm water kunnen. Daarbij wordt er rekening gehouden wat de maximale druk op de boiler mag zijn.

Plaatsen elektra boiler

De meest eenvoudige boilers om te plaatsen zijn de elektro boilers. De boilers worden op de desbetreffende plaatst vastgezet en aangesloten. De waterslangen zijn eenvoudig met een slangklem aan te sluiten en de elektriciteitskabel wordt aangesloten op de elektra. Bij alleen de 230 Volt boiler wordt er doorgaans nog een schakelaar bij geplaatst om de boiler aan en uit te kunnen schakelen. Voor de boiler die 230 volt en 12 Volt aankan, wordt er een schakelaar geplaatst die niet alleen de boiler uit kan schakelen, maar ook tussen de 230 en 12 Volt kan schakelen. De 12 Volt wordt ook nog eens op een aparte zekering aangesloten omdat het verwarmen met 12 Volt gepaard gaat met hoge stromen.

boiler

Plaatsen boiler kachel combinatie die ook op elektriciteit kan

De moeilijkste boiler om te plaatsen is wel de combi boiler op zowel gas als elektriciteit en die ook als verwarming dient. Om deze boiler te plaatsen is het goed opletten waar de in- en uitlaat naar buiten wordt gebracht en dat de in- en uitlaatbuizen van minimaal 60 cm en maximaal 150 cm aangesloten kunnen worden. Daarbij moet de boiler voldoende interieurlucht kunnen aanzuigen om te werken.

De in en uitlaat is hierbij doorgaans in één en wordt in de buitenwand van de camper geplaatst. Het is een ronde aansluiting die op eenzelfde manier wordt geplaatst als de buiten vulaansluiting voor een watertank. Bekijk daarvoor dan ook de video van de buiten vulaansluiting.

boiler kachel combinatie

Als de in- en uitlaat met de juiste richting naar boven is geplaatst, dan kunnen de flexibele in- en uitlaat buizen eropaan worden gesloten met de bijgeleverde slangklemmen.

In en uitlaat buizen
In en uitlaat gietstuk
in en uitlaat kunststofkap
in en uitlaat kunststofkap
in en uitlaat zijwand camper

Let op dat eerst de binnenste buis wordt vastgemaakt en daarna de buitenste omdat de ene buis door de andere loopt. Daarna worden de buizen op de combi boiler aangesloten met de overige bijgeleverde slangklemmen.

aansluiting in en uitlaat
in en uitlaat buizen gemonteerd

Als de boiler vast staat en de in- en uitlaat zijn geplaatst en aangesloten, dan worden vrij eenvoudig de waterslangen, gasleiding en elektriciteit aangesloten. De waterslangen en de gasleiding worden met een slangklem vastgezet (of een knelkoppeling) en de 230 Volt wordt op de zekeringenkast aangesloten evenals de 12 Volt. Het is verstandig om hierbij de 12 Volt op een aparte zekering aan te sluiten.

boiler kachel combinatie
in en uitlaat buizen gemonteerd

De verwarmingsbuizen zijn daarbij ook eenvoudig op de combi boiler aan te sluiten. Meer informatie over verwarming, zie de categorie Gas en verwarming.

aangesloten verwarmingsbuizen

Met de combi boiler wordt ook een bedieningspaneel meegeleverd. Door de lange TIN-bus kabel (soort internetkabel) kan het bedieningspaneel op een gewenste plek geplaatst worden. Het bedieningspaneel vraagt ook om 12 Volt stroom, dus wordt deze ook aangesloten met minimaal een één Ampère zekering ertussen.

Truma boiler display ingebouwd
Truma boiler display
Truma boiler display
Truma boiler display

Plaatsen boiler die verwarmd wordt door een losse verwarming

Er zijn ook boilers die verwarmt kunnen worden door de hete lucht van een losse verwarming, doorgaans een hete lucht dieselkachel. Deze boilers zijn ook vrij eenvoudig te plaatsen. Wel moet erop worden gelet dat de boiler zo dicht mogelijk bij de verwarming wordt geplaatst om zo min mogelijk warmte te verliezen. Het is dan goed om vooraf uit te meten dat de boiler en de verwarming op eenzelfde plek geplaatst kunnen worden. Het aansluiten van de verwarmingsbuizen op de boiler kan op twee manieren, direct van de verwarming wordt de verwarmingsbuis op de boiler aangesloten of de verwarmingsbuis wordt voor de boiler gesplitst. Bij het ene wordt de boiler altijd verwarmd en dat kan ongewenst zijn. Bij het andere kan ervoor worden gekozen om de boiler niet op te warmen. Het nadeel bij een splitsing van de verwarmingsbuis voor de boiler, is dat de boiler minder goed verwarmd kan worden.
Het aansluiten van de waterslangen gaat eenvoudig met een slangklem. Zit er in de boiler nog een elektrisch verwarmingselement dan wordt deze op de zekeringenkast aangesloten met een schakelaar ertussen.

Boiler op verwarming aangesloten
Boiler op verwarming aangesloten 2

Ontluchting en aftappen

De meeste boilers hebben doorgaans ook een aftapkraan en ontluchtingsventiel. Deze aftapkraan is ervoor om het water af te tappen als de camper bijvoorbeeld wordt gestald en de temperatuur onder nul kan zakken. Dit is om te voorkomen dat de boiler kapotvriest. Aan de aftapkraan kan een slang worden gemonteerd die door de bodem van de camper naar buiten gaat. Hierdoor kan eenvoudig de boiler leeglopen.
Telkens als de boiler weer opnieuw met water wordt gevuld, moet de boiler worden ontlucht voordat de boiler wordt aangezet. Op de boiler kan een ontluchtingskraantje of ventiel zitten of er moet een warmwaterkraan open worden gezet zodat de boiler langzaam kan vol lopen.
Op een boiler hoeft niet altijd een aftapkraan aanwezig te zijn, maar dan wordt er wel aangeraden om in de aanvoerleiding een aftapkraan te plaatsen. Dit is een simpel kraantje met een lang buisje naar onder. Dit buisje wordt door de vloer van de camper naar buiten gebracht waar het water wegloopt als de boiler wordt afgetapt.

afblaasventiel

Het aftapbuisje heeft daarbij een schuine kant die met de opening aan de onderzijde van de camper naar achteren wordt gericht. Zo dient het kraantje ook dusdanig lager en niet te ver van de boiler af geplaatst te worden, om te zorgen dat het water uit de boiler kan lopen.

aftapkraan

In de plaats van een handmatig kraantje is er ook een automatische aftapkraan. Deze aftapkraan is geheel mechanisch en is er geen elektriciteit voor nodig. De automatische aftapkraan gaat doorgaans open als de temperatuur van de aftapkraan beneden de 5 graden komt en weer dicht gaat bij een temperatuur van 8 graden. Ook kan de automatische aftapkraan handmatig open worden gezet. De automatische aftapkraan is dus handig omdat als er een keer wordt vergeten de boiler af te tappen deze bij koud weer automatisch water af laat.
Op de automatische aftapkraan kan nog een verwarmingselement worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de aftapkraan eerder dicht gaat als de boiler weer gevuld moet worden. De aansluiting van dit verwarmingselement gebeurd bij de Truma combi boiler op de boiler zelf en kan dan geregeld worden met het bedieningspaneel van de boiler.

Automatische aftapkraan
Automatische aftapkraan verwarmingselement
Automatische aftapkraan verwarmingselement
Automatische aftapkraan ingebouwd

Inbouw wc plaatsen en aansluiten

Een inbouw wc is een wc die vast in de camper wordt geplaatst en hierdoor ook mee kan worden geïntegreerd in de camper. Omdat er meestal alleen inbouw wc’s in een camper worden geplaatst met een eigen vuilwatertank, ook wel cassette genoemd, wordt dit type ook hier behandeld. Meer achtergrond informatie weten over wc’s in een camper, kijk dan op Toilet camper.
De inbouw wc zelf wordt compleet aangeschaft met de cassette er al in en hoeft dus alleen maar op de juiste plek worden geplaatst en aangesloten. Hiervoor moeten dus wel voorbereidingen voor worden getroffen.

Inbouw wc
cassette wc

Als de inbouw wc geen eigen watertank heeft en ook geen waterpomp, dan heeft de wc wel een aansluiting voor toevoer van water door een externe pomp. In combinatie met een drukpomp wordt er een elektrische klep geplaatst die door de wc wordt bediend. Anders wordt er een aparte dompelpomp voor de wc gebruikt die ook bediend wordt door de wc. Verderop wordt behandeld hoe deze bediening werkt.
Bij de onderstaande inbouw wc komt de achterzijde tegen een rechtopstaande wand en wordt deze afgedicht met een rubber. Het vastschroeven van de wc gebeurd aan de onderzijde waar aparte schroefgaten zijn gemaakt. Dit kan natuurlijk per inbouw wc verschillen, dus let hierbij op hoe de wc wordt vastgezet.

Inbouw wc achterkant
Inbouw wc cassette ruimte
Inbouw wc onderkant

Echter, voordat de inbouw wc wordt geplaatst moet er bepaald worden waar deze komt te staan en aan welke kant de cassette van de wc eruit wordt gehaald. De cassette kan aan de buitenkant van de camper eruit worden gehaald of aan de binnenkant van de camper. Het voordeel aan de buitenkant is dat je niet met de cassette door je camper hoeft te lopen en het kan zijn dat de cassette te lang is om binnen eruit te kunnen halen. Als de cassette binnen eruit wordt gehaald hoeft er geen waterdicht serviceluik aan de buitenkant van de camper worden aangebracht dat erg plaats afhankelijk is, omdat het serviceluik aan de buitenkant niet zomaar overal geplaatst kan worden.
Voor de opties om de cassette aan de buitenkant van de camper eruit te kunnen halen is er een serviceluik nodig. Deze serviceluiken zijn er in verschillende afmetingen en is het goed opletten welke geschikt is om de cassette te kunnen verwijderen. Een te grote serviceluik beperkt de vrijheid waar deze geplaatst kan worden. Omdat bij het serviceluik dezelfde regels gelden als een raam plaatsen, kan er alleen een serviceluik in een vlak plaatdeel worden geplaatst waarbij geen constructiebalk wordt aangepast of verwijderd. Kijk hiervoor bij de Categorie Ramen. Het kan daarbij voorkomen dat het serviceluik hoger moet worden geplaatst dan nodig is als de inbouw wc op de vloer wordt vastgezet. Hiervoor moet de inbouw wc op een verhoging komen te staan, waarbij doorgaans de hele vloer van de wc-ruimte wordt verhoogd.

Let er bij op dat het plaatdeel dat voor het serviceluik wordt uitgezaagd nog gebruikt moet worden voor het serviceluik zelf. In het deurtje van het serviceluik zit namelijk een groot gat waar het uitgezaagde plaatdeel in wordt gezet nadat deze hiervoor is aangepast. Omdat het serviceluik dikker is moet het plaatdeel worden opgedikt.

Dit opdikken kan met hout of een isolatieplaat waarop aan de binnenzijde een houten of kunststofplaat wordt geplaatst. Er wordt dan een soort sandwichpaneel gecreëerd die de juiste dikte heeft voor in het deurtje van het serviceluik. Voor de afdichting wordt er een lijm/ afdichtingskit aangebracht tussen het buitenste deel van het deurtje en het plaatdeel dat van de zijwand afkomstig is.

Serviceluik zijwand camper
serviceluik
Inbouw wc voorbereiding

Bij de cassette die binnen in de camper eruit kan worden gehaald, wordt gewoon simpel een deurtje gemaakt dat in dezelfde stijl is als de andere camperinterieur deuren. De inbouw wc wordt dan tegen een rechte houten wand geplaatst en in de wand is een deurtje gemaakt precies op de plek waar de cassette eruit kan worden gehaald. Meer weten hoe een deurtje wordt gemaakt, zie de Categorie Interieur. Op onderstaande afbeeldingen is een inbouw wc te zien waarbij de cassette via een interieurdeurtje erin en eruit kan worden gehaald.

cassette binnenzijde interieur
cassette binnenzijde interieur 2

De inbouw wc kan voorzien zijn van een handmatige pomp of wordt bediend met een drukknop die een elektrische pomp inschakelt. Bij de drukknop kan deze op de wc zitten of er wordt apart een losse drukknop meegeleverd. Voor de losse drukknop kan zelf worden bepaald waar deze komt te zitten.

Meegeleverd is een elektriciteitskabel die op de wc en daarna op de drukknop kan worden aangesloten. Op de drukknop zelf zit een soort kliksysteem waardoor deze zichzelf vastzet in het gat waar deze wordt geplaatst. Aan te raden is om dit eerst uit te proberen op een proefstukje om te zien wat de grootte van het gat moet worden, dit komt best nauwkeurig.

wc drukknop ingebouwd
wc drukknop
wc drukknop achterzijde

Bij de inbouw wc waarbij door een externe pomp water wordt geleverd aan de wc, is er wel een stekker aanwezig waarop een pomp, pomprelais of een elektrische waterklep kan worden aangesloten. Bij een Thetford cassette wc is dit een vierpolige stekker:
Rood is de plus voor de wc, grijs is de plus voor het relais voor bijvoorbeeld de pomp, vanuit het pomprelais is dan de paarse kabel de plus voor de pomp en de zwarte draad is de min van de wc waarop ook dan de min van de pomp is aangesloten. Zie onderstaande afbeelding met de vierpolige aansluitstekker.

Houdt er rekening mee dat de inwendige schakelaar wel een dompelpompje kan bedienen, maar geen grote pomp. Bij een grote pomp dient er een extern relais gebruikt te worden. Bij een drukpomp wordt gebruik gemaakt van een elektrische waterklep die wordt aangesloten op de stekker van de wc (indien de wc zelf geen elektrische waterklep heeft). Heeft de wc zelf al een elektrische waterklep, dan hoeft de wc alleen van stroom te worden voorzien en kan de waterleiding van de drukpomp zo worden aangesloten. Let wel op dat de druk van de drukpomp niet de maximale toelaatbare druk van de wc overschrijd.

elektra aansluiting wc
Aansluiting vierpolige stekker
Elektrische klep wc
Elektrische waterklep

Hoe een wc wordt aangesloten, zie je in onderstaande video:

Natuurlijk zijn er nog meerdere type inbouw wc’s met een cassette. Het plaatsen van deze wc’s gaat doorgaans iets anders, maar in hoofdlijnen komt dit op hetzelfde neer. Zoals de inbouw wc die er meer uitziet als een bank wc.

bank wc
inbouw wc 2

Waterfilters

Het kan zijn dat het water dat in de watertank wordt gedaan niet helemaal zuiver is, om ervoor te zorgen dat het wel drinkbaar is kan er gebruik worden gemaakt van een filter. Er zijn hiervoor twee manier, het water wordt voor of na de watertank gefilterd. Voor het water filteren voordat het de watertank in gaat, wordt er een los filter aan de vulslang van het betreffende vulstation geplaatst. Dit kan doorgaans alleen bij stromend water, wordt er water in de watertank gedaan via bijvoorbeeld een emmer dan is dat lastiger te filteren. 
Het voordeel van water filteren voordat het de tank in gaat, is dat de tank niet alleen schoner blijft, ook kan dit altijd makkelijk worden toegepast.
Het nadeel is wel weer dat er alsnog bacteriën kunnen gaan groeien in de watertank, met name als het water lang in de tank blijft staan.

Bekerfilter

De andere optie is filters plaatsten na de watertank en in principe ook na de waterpomp. Want het filter zorgt voor extra weerstand waardoor de pomp het water moeilijker kan aanzuigen. Hierdoor wordt eerder voorkomen dat de pomp droogloopt en kapot kan gaan. Als er een filter voor de pomp wordt geplaatst dan is dit een grof filter (welke een lage weerstand heeft) en geen fijn filter. Een fijn filter wordt altijd na de pomp geplaatst. Om bovendien makkelijk het filter te kunnen vervangen wordt ervoor en na het filter een kraan geplaatst.

Omdat er in de watertank doorgaans al vrij schoon water wordt gedaan is een grof filter niet nodig, maar alleen een fijn filter. Er zijn dan ook fijn filters te verkrijgen zoals de MYCLEAN@WATER van Reich die zo goed het water kunnen filteren dat het water daarna altijd wel als veilig drinkwater mag worden beschouwd.
Het plaatsen van een filter, met name die na de pomp, wordt zo dicht mogelijk direct na de pomp geplaatst. De waterslang kan er direct op worden gezet met een slangklem of met een koppelstuk. Bij de ‘zeg maar’ bekerfilters hangt het filter altijd naar beneden. Dit omdat als de beker wordt losgedraaid om het inwendige filter te vervangen, het water ook in de beker blijft.

Bekerfilter
Bekerfilter
waterfilter
MYCLEAN@WATER van Reich

Buitendouche aansluitkast

Een buitendouche aansluitkast kan op twee manieren geplaatst worden, in de buitenwand van de camper of binnen bij een deur. Doorgaans wordt er gekozen om een buitendouche aansluitkast binnen langs een van de deuren te maken. De buitendouche aansluitkasten zelf kunnen zo in de buitenwand en binnen geplaatst worden.
Deze douche aansluitkasten zijn er weer in verschillende varianten. Op de een kan alleen een doucheslang worden aangesloten, de ander heeft er een mengkraan op en bij een volgende kan er een schakelaar op zitten om een dompelpomp mee in en uit te kunnen schakelen.
Doorgaans hebben de douch aansluitkasten een klep waar ook een slotje op kan zitten om de douche aansluiting te beschermen. Die met slot is voor buiten en zonder slot voor binnen.

Buiten douche aansluitkasten
Buiten douche aansluitkast met doucheslang

Hieronder is goed te zien hoe zo’n douche aansluitkast eruitziet. Voor het waterdicht monteren van de aansluitkast is achterop een afdichtingsrubber aangebracht. Om het water aan te sluiten is er minimaal een aansluiting voor koud water en kan er ook een voor warm water zijn.

Buiten douche aansluitkast
Buiten douche aansluitkast open
Buiten douche aansluitkast achterzijde

Bij het plaatsen van de douche aansluitkast in de buitenwand van de camper wordt er eerst een mal gemaakt met de juiste afmetingen. Hoe de aansluitkast verder in de buitenwand wordt geplaatst is vergelijkbaar met de buiten vulaansluiting, zie dan ook de video van de buiten vulaansluiting.
Wordt de douche aansluitkast binnen geplaatst dan is een mal aan te raden maar niet nodig (een fout kan hier makkelijker verholpen worden). De juiste gat maat wordt opgemeten en afgetekend waar de douche aansluitkast moet komen (meestal in een houten plaat).

Buiten douche aansluitkast aangesloten

Als het gat is uitgezaagd worden de waterslangen aangesloten met een slangklem en kan de douche aansluitkast worden vastgeschroefd in het gat. Let op bij het aansluiten van de warmwaterslang dat deze op de juiste aansluiting zit, anders komt er warm water uit de koude stand en koud water uit de warme stand.

In onderstaande video is te zien hoe een losse doucheslang wordt aangesloten op een buitendouche aansluitkast. Daarbij is ook te zien dat de buitendouche net binnen om de hoek van de rechter achterdeur is geplaatst.

Wasbak plaatsen

Een wasbak plaatsen is nog niet zo gemakkelijk omdat er vele soorten en maten zijn. Zo wordt bij de ene wasbak nog een aftekenmal meegeleverd en de andere weer niet. Voor een kleine camper wordt doorgaans een kleine wasbak geplaatst en een grote camper een grote (normale) wasbak.

Het is daarbij opletten waar de wasbak moet komen en/of deze in het keukenblad past, voornamelijk in de diepte en de hoogte. Want de wasbak heeft een bepaalde diepte, plus er moet nog een kraan bij, waarop de diepte van het keukenblad moet worden afgestemd. Dit geld ook voor de hoogte van de wasbak plus de afvoer. Een wasbak mag daarbij niet in de weg komen te zitten van bijvoorbeeld een lade die onder de wasbak wordt geplaatst. Een minimale ruimte rondom de wasbak is al snel 5 cm en een minimale ruimte onder de afvoer 0,5 centimeter.

Voor de afvoer is het handig om gebruik te maken van een 90 graden afvoer in de plaats van een rechte afvoer. Dit komt omdat de rechte afvoer direct naar beneden gaat waardoor er meer ruimte onder de wasbak verloren gaat.

Ribbelslang
90 graden afvoer
90 graden afvoer

Omdat er dus verschillende wasbakken zijn en dus ook verschillende montage manieren, wordt hier ingegaan op de 3 meest voorkomende in een camper:

  • De eerste wasbak wordt met een lijm/ afdichtingskit geplaatst.
  • De tweede wasbak wordt met een rubberen rand en klemmen geplaatst.
  • En de derde wasbak wordt met een rubberen rand en schroeven geplaatst.

Bij de eerste wasbak die met een lijm/ afdichtingskit wordt geplaatst, wordt ook meteen uitgelegd hoe een afvoer door de bodem van de camper naar buiten wordt aangebracht. Want de afvoer naar buiten dient goed te worden uitgemeten om ervoor te zorgen dat deze onder de camper op de juiste plek uitkomt. Daarbij hangt in deze situatie de afvoerslang los onder de camper, zodoende wordt er dus altijd een emmer of jerrycan onder de camper /afvoerslang geplaatst om het afval water op te kunnen vangen.
Dan is er ook nog eens voor de wasbak geen aftekenmal aanwezig en wordt de wasbak opgemeten om te bepalen hoe groot het gat moet worden. Dit alles is te zien in onderstaande video:

Wasbak

Bij de tweede wasbak: met de rubberen rand en de klemmen, is ook geen aftekenmal aanwezig en wordt de wasbak ook hier opgemeten om het gat te kunnen bepalen. Voor de scharnieren van de glazen klep die net onder de rand zitten, moeten hier extra uitsparingen voor gemaakt worden. Dit alles is in de volgende video te zien:

Wasbak met glazen deksel

De derde wasbak is een combinatie van een wasbak en gasfornuis in één. Ook voor deze wasbak is geen mal aanwezig, alleen wordt hier niet uitgelegd hoe het gat moet worden afgetekend en uitgezaagd, dat is te zien in de vorige twee video’s. Omdat deze wasbak met gasfornuis wordt vastgeschroefd, worden er stukjes hout onder het keukenblad bevestigd om in te kunnen schroeven.

Gasfornuis en spoelbak in een
wasbak schroefmontage punt

Waarom onder het keukenblad? Dit is nodig omdat de schroefpunten lager liggen dan de bovenkant van het keukenblad. Hoe dit gaat is in onderstaande video te zien:

Dan nog over de afvoerslang die van de wasbak komt, deze kan op de vuilwatertank worden aangesloten of gaat gewoon door de bodem naar buiten. Als de afvoerslang gewoon naar buiten wordt gebracht, wordt er tijdens gebruik van de wasbak een emmer onder de afvoerslang geplaatst om het afvalwater op te kunnen vangen. Dit principe is toegepast in de eerste video van de wasbakken plaatsen.

Stankafsluiter afvoer

Doorgaans is het niet nodig, maar er kan een stankafsluiter in de afvoerslang van de wasbak geplaatst worden. De stankafsluiter doet daarbij hetzelfde als een sifon onder de wasbak die in huizen te vinden is.
De aansluiting van een stankafsluiter is eenvoudig. De afvoerslangen worden met (draad)slangklemmen op de stankafsluiter gemonteerd en daarbij kan ervoor worden gekozen om de stankafsluiter ergens tegenaan vast te schroeven. Ook wordt er rekening gehouden dat de stankafsluiter recht staat.

Stankafsluiter
Stankafsluiter gemonteerd

Deze pagina bevat Affiliate Links. Als je via deze uitgaande links iets koopt ontvangt Sajenn daar een kleine commissie over. De prijs die jij betaalt verandert niet. Op deze manier kan de website onderhouden worden.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *