Privacy-Policy, Cookies, Disclaimer

Privacy-Policy

Hartelijk dank voor je bezoek.
Sajenn waardeert het dat je de website bezoekt en dat je vertrouwen in Sajenn stelt. Sajenn begrijpt dat persoonlijke informatie gevoelig is en daarom zal Sajenn er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen. Zo houdt Sajenn zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Op deze pagina is uiteengezet, wanneer je deze website bezoekt, hoe Sajenn jouw gegevens gebruikt en verzamelt, in overeenstemming met de AVG. Daarnaast wordt er verantwoord waarom deze gegevens worden verzameld als wat Sajenn hiermee doet.

Toestemming

Sajenn is eigenaar van deze website en zij beheert deze website ook. Bezoek je deze website? Of maak je er op een andere manier gebruik van? Dan ga je akkoord met wat er op deze pagina vermeld wordt.

Persoonsgegevens

Maak je gebruik van Sajenn’s website, dan kun je persoonsgegevens met Sajenn delen. Sajenn verzameld en maakt gebruik van persoonsgegevens die je met Sajenn deelt. Sajenn zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens die Sajenn verwerkt

Sajenn verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld:

 • Voor het aanmelden van de nieuwsbrief
 • Het downloaden van e-books, of wanneer je een bestelling plaatst
 • Wanneer je reageert op een van Sajenn’s blogs
 • En wanneer je het contactformulier invult

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Sajenn verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld, Facebook, Instagram of YouTube)
 • Internetbrowser en apparaat type

Geautomatiseerde besluitvorming

Sajenn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Waarom Sajenn gegevens nodig heeft

Sajenn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en E-books, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven
 • Het reageren op jouw reacties onder een van Sajenn’s blogs.
 • Jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Sajenn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw behoefte.
 • Sajenn volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee Sajenn producten en diensten afstemt op jouw behoefte.
 • Sajenn verwerkt ook persoonsgegevens als Sajenn hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Sajenn nodig heeft voor Sajenn’s belastingaangifte.

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Sajenn zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Sajenn bewaard in het algemeen de persoonsgegevens van de websitebezoekers voor een periode van 12 maanden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sajenn verwerkt

Sajenn heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Sajenn raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Sajenn persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Sajenn.eu, zodat de informatie mogelijk kan worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarbij heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sajenn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Sajenn een verzoek voor een kopie kan indienen van de persoonsgegevens die Sajenn van jou beschikt. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking sturen naar info@Sajenn.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Sajenn je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sajenn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in Sajenn’s opdracht, sluit Sajenn een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sajenn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de website te optimaliseren. Zo kan Sajenn zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Cookies

Sajenn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sajenn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken, te kunnen optimaliseren en deze voor jou zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website heeft Sajenn je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Om de beste ervaring met onze website te hebben, raden we je aan de cookies te accepteren. Cookies brengen de veiligheid van je computer, tablet of smartphone niet in gevaar.
Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je bij eerste bezoek aan de website een melding krijgt om de cookies te accepteren of uit te schakelen. Indien je de cookies volledig uitschakelt kun je mogelijk niet van alle onderdelen van Sajenn’s website gebruikmaken.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Zoals onder andere:

 • Google analytics
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Bing

Websites en diensten van derden

De website van Sajenn kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Sajenn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.
Daarbij is Sajenn dus ook niet verantwoordelijk voor de Privacy Policy van deze andere websites. Daarom raad Sajenn je aan om de privacy policy van deze websites te lezen wanneer je de website van Sajenn verlaat.

Beveiliging

Sajenn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sajenn.eu.

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Sajenn’s website.
Eenieder die gebruik maakt, voor welke doeleinden dan ook, van de website van Sajenn gaat akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Het gebruik van de website

De informatie op Sajenn’s website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Ondanks dat Sajenn zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de website en het verstrekken van de informatie, kunnen fouten voorkomen of kan er onjuiste informatie worden verstrekt. Mocht je dergelijke fouten constateren, mail dan naar info@sajenn.eu. Sajenn zal dan proberen om er zo snel mogelijk iets aan te doen.

Bovendien doe je je best geen virussen of andere vernietigende onderdelen via deze website te verspreiden. Je gebruikt deze website en de inhoud ervan alleen voor privédoeleinden. Wil je tekst, afbeeldingen of broncode van deze website vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden? Dan heb je daar vooraf Sajenn’s toestemming voor nodig.
Sajenn is daarnaast niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de website van Sajenn.

Kun je daarbij de website tijdelijk niet bezoeken? Bijvoorbeeld vanwege een technische storing? En vindt je dat je daardoor schade leidt? Dan is Sajenn hiervoor ook niet aansprakelijk.

Copyright

Artikelen en foto’s op de website van Sajenn zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag op enige wijze worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sajenn.

Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Sajenn zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden. Sajenn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.

Links en verwijzingen naar andere sites

De website van Sajenn kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Sajenn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Juistheid van informatie

Sajenn doet zijn best de informatie op deze website actueel en juist te houden. Dat gebeurd vrijwel elke dag doordat de informatie op deze website aangevuld en/of gewijzigd wordt. Dit betekent niet dat Sajenn garandeert dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en/of actueel is. Daarom kun je aan de inhoud van Sajenn’s website geen rechten ontlenen.

Daarbij is op deze overeenkomst uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen rechterlijk worden beslecht.
Mede worden alle geschillen tussen Sajenn en Gebruiker beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Veranderingen

Sajenn mag deze website altijd veranderen of stoppen. Sajenn hoeft jou daarover niet te informeren. Je stelt Sajenn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Bovendien behoudt Sajenn zich het recht voor om deze voorwaarden en spelregels zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Affiliate links, kortingscodes

Sajenn werkt samen met affiliate partijen zoals Tradetracker.com, Bol.com, en Amazon.com. Als je via deze links en/of kortingscodes vanaf de website van Sajenn een aankopen doet, ontvangt Sajenn daarmee een kleine commissie.
Jij betaalt echter hetzelfde bedrag als wanneer je deze websites rechtstreeks zou bezoeken en daar een aankoop zou doen of iets zou boeken. Op deze manier help jij Sajenn om zo veel mogelijk inspiratie op te kunnen doen als informatie te kunnen vergaren om jou van de beste informatie en verhalen te kunnen voorzien. Dus ook camper tips.
Bovendien linkt Sajenn alleen naar partijen die Sajenn zelf gebruikt en waarbij Sajenn volledig achter staat. Als wel volgt Sajenn jouw klikgedrag via deze affiliate partijen.

Aanpassing Privacy-Policy, Cookies, Disclaimer

Sajenn behoudt zich het recht voor om de Privacy-Policy, Cookies en Disclaimer tussentijds aan te passen, zonder dit vooraf te melden. Veranderingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina

Vragen

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, Cookies and Disclaimer of de manier waarop Sajenn persoonsgegevens verwerkt dan kun je contact opnemen met Sajenn via info@sajenn.eu

Geldrop, 05 Dec 2022